VAREMANGEL

Grunnet mangel på produksjonsråstoff i Norge, og forsinkelser på import oppleves det for tiden en viss varemangel.

Vi beklager at det sensommer og høst 2021 vil oppstå en del varemanko. Vi vil gjøre vårt beste for å informere, og for å erstatte manglende varer i de tilfeller det er mulig.

Vi håper på forståelse for situasjonen, som i utganspunktet nok skyldes en veldig travel sommer i hele Europa.