VAREMANGEL

VAREMANGEL

Grunnet mangel på produksjonsråstoff i Norge, og forsinkelser på import oppleves...