Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

HVORDAN BLI KUNDE:
Det kreves kopi av foretaksattest fra firmaregisteret for etablering av kundeforhold hos AS GILBERG ENGROS-MENYPARTNER.  Ved kjøp av alkoholholdige varer kreves kopi av bevilgning.
Ta kontakt med oss for registrering.


BESTILLINGSRUTINER:
Bestillingen må være oss i hende senest kl. 12.00 for leveranse dagen etter. Vår vareliste gir informasjon om varer, forpakning, varenummer og hvilken enhet prisen er regnet ut i fra.
Ved bestilling:
-Benytt varenummer sammen med varenavn og antall enheter.
-Oppgi også ditt kundenummer ved bestilling.

LEVERINGSBETINGELSER:
Alle ordrer med ordresum over kr 2500,- eks. mva leveres fritt, så fremt de blir levert på faste leveringsruter. Ved ordre under kr 2500,-  belastes kr. 300,- i effektueringsgebyr pr. ordre. Slike ordrer kan hentes gebyrfritt. Ved ordre som ønskes levert utover faste leveringsdager, blir det belastet reel frakt etter kvantum, avstand og gjeldene satser.

BETALINGSBETINGELSER:
Der det ikke er opprettet avtale om annet, er de generelle betingelser kontant betaling ved levering. Levering på kreditt forutsetter særskilt avtale. Generelt kreditgebyr er kr 25,- pr. faktura. Ved betaling etter forfall belastes renter, p.t. 1,5% pr.mnd., og et purregebyr på kr. 53,-. Dersom kunden misligholder kredittavtalens betingelser, vil fortsatt levering kun skje mot kontantbetaling, eller stoppes. Etter førstegangs purring/inkassovarsel vil det bli gitt 14 dagers frist fra varselsdato før saken blir sent direkte, og uten videre henstand til Ikas Kredittsystemer. AS Gilberg Engros-Menypartner beholder eiendomsretten på varer, og eventuelt utstyr som er utlånt til kunden, til hele kjøpesummen er betalt (i hendhold til lov om salgspant). Dette regnes som akseptert av kunden den dag det blir opprettet et kundeforhold.

VAREMOTTAK:
Vennligst kontroller at de mottatte varene stemmer med vedlagte pakkseddel, fraktbrev eller faktura. Reklamasjon må skje snarest og innen 3 dager etter at varen er mottatt. Retur av varer skal godkjennes på forhånd. Godkjent retur kan kunn skje i orginal merket emballasje, og senest 7 dager etter at varen er mottatt. Retur av beskadiget eller defekt vare godtas kun når skaden skyldes AS Gilberg Engros eller varens produsent.

PLANKJØP:
Vi er behjelplige med å utarbeide plankjøp for bestilling og lagerkontroll. Ta kontakt med oss.
Våre plankjøp er med på å gjøre det enklere og sikrere å bestille riktige varer.
Vår faks og e-post er åpen 24 timer i døgnet.

UTSOLGT:
I tilfeller hvor bestilt vare ikke kan leveres pga. midlertidig utsolgt, vil vi der det er mulig, levere tilsvarende vare eller annen forpakning.

PRISER:
Prisene i vår produktkatalog er eksklusive merverdigavgift. Vi forbeholder oss retten til, uten varsel, å endre priser som følge av prisendringer fra leverandører, valutaendringer eller endringer av avgiftssatser fra myndighetene.

RABATTER OG BONUS:
Rabatter og bonus avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle, ta kontakt med oss. Forutsetninger for avregning av rabatter eller bonus er knyttet til våre betalings- og salgsbetingelser, eller at spesialavtaler overholdes i hele avtaleperioden. Ved avregning av enhver form for bonus og/eller rabatt, har AS Gilberg Engros uten nærmere avtale rett til å motregne et hvert uoppgjort mellomværende mellom kunden og AS Gilberg Engros.

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag  0800 - 1530
Fredag  0800 - 1400