NB! Reduserte åpningstider !

Grunnet virussituasjonen må vi jobbe med redusert bemanning framover. Våre åpningstider og bestillingsrutiner blir derfor endret. Se info på link:

 

Image