Ekstraordinære prisendringer

Grunnet særdeles lav kurs på norsk krone ventes en del prisøkinger!
På grunn av tidens lave kronekurs forventer vi en betydelig prisoppgang på varer som importeres i annen valuta i nærmeste framtid. Dette kan også ramme prisnivået på norske varer som inneholder importerte ingredienser.